dinsdag 13 december 2016

Dilemma van een gastouder....

Als gastouder bespreek je met ouders, bij een kennismaking, wat de regels zijn omtrent ziekte.
De kracht van gastouderopvang is onder andere dat kinderen vaak gebracht kunnen worden als ze een beetje ziek zijn. Een kind kan namelijk ook koorts hebben terwijl het niet ziek is. Als er tandjes door komen heeft een kind soms diarree, maar is niet echt ziek. Ook kunnen er hoge koorts en hanggedrag naar voren komen als er tandjes door komen. Een fikse verkoudheid en hoesten hoeft niet een reden te zijn om kinderen niet te brengen bij de gastouder.
De meeste gastouders vangen de kinderen gewoon op.

Maar waar trek je een grens? Vaak is de besmetting ook allang geweest. Wanneer is een kind te ziek om naar de opvang te brengen. Dat is een groot dilemma voor gastouders. Je wilt loyaal zijn naar de ouders en het vergemakkelijken voor ze. Ze hebben niet voor niks voor gastouderopvang gekozen. Als de kinderen gewoon naar de opvang kunnen scheelt het de ouders vrije dagen opnemen. Dus veel gastouders denken in dit geval om het welzijn en het gemak en het werk van de ouders. Maar is dit wel een goede gedachte? Is dit in het belang van het kind? Is dit in het belang van de opvang? Is dit in het belang van de andere kinderen en ouders? Is dit in het belang van de gastouder?

Als een ziek kind gebracht wordt dan worden er, in mijn geval, 8 kinderen gedwongen om in een besmette omgeving te spelen. Ook mijn gezin wordt blootgesteld aan besmetting. Dat betekent dat als 1 stel ouders besluit om geen vrij te nemen voor hun zieke kind, dat andere gezinnen hier ook de dupe van kunnen worden. De gevolgen van een ziek kind kunnen dus zijn dat er in meerdere gezinnen vrije dagen opgenomen moeten worden en er in alle gezinnen misschien ziekmeldingen komen op hun werk. Wat een kostenpost bij vele werkgevers! (En daardoor gaan de kosten voor de zorgverzekeringen en de belastingen dus steeds omhoog.) Voor de schoolgangers die ziek worden door het gebrachte zieke kind (mijn kinderen knuffelen wat af met de opvangkinderen) missen dus veel van school en moeten van alles inhalen. Niet voor elk kind haalbaar. Mijn gezin kan niet uitzieken op de bank met een dekentje en verwend worden met fruit en extra verzorging. Er lopen namelijk 5 kinderen door de kamer en die willen graag aandacht van ze en zijn natuurlijk aanwezig en aan het spelen en maken geluiden en zijn af en toe druk etc etc....Best behoorlijke gevolgen dus door 1 ziek kind waarvan de ouders beslissen om het zieke kind gewoon naar de opvang te brengen. In weinig gevallen melden ouders zich ziek op hun werk trouwens. De meesten blijven gewoon werken en brengen de kinderen naar de gastouderopvang. Er zal toch gewerkt moeten worden. En werk is dus toch een grote drive om kinderen toch ziek te brengen. Maar een ziek kind brengen is dus zeker niet in het belang van andere ouders en kinderen.

Als er een ziek kind wordt gebracht, is het ook heel verschillend hoe dit kind zich gedraagt tijdens zijn of haar ziekte. Bij mij in de opvang zijn altijd 5 of 6 kindjes aanwezig. Voor het zieke kind dus druk. Als je ziek bent heb je daar echt geen zin in en wil je op schoot en lekker hangen of met een dekentje op de bank. Tja, dat gaat dus allemaal niet. Sommige kinderen jengelen de hele dag. Dat is voor de opvang dus niet bevorderlijk. Heel irritant natuurlijk voor de andere kinderen. En soms gaan andere kinderen daar ook in mee. Wordt het niet echt gezellig van. Kinderen gaan vaak over hun grenzen heen door toch te gaan spelen. Vaak is dan het resultaat dat er toch misselijkheid naar voren komt en hogere koorts. Het lijfje geeft dan echt wel aan dat het kindje rust moet nemen. Als we pech hebben komt er dan aan alle kanten van alles uit. Erg besmettelijk en natuurlijk heel vervelend voor alle partijen. Dat is echt mijn grens. Overgeven en diarree als gevolg van een virus is thuis houden en/of ophalen. Het is niet te doen om dat steeds allemaal schoon te maken als je meerdere kinderen in huis hebt. Bovendien zit dan ook al het speelgoed eronder, het speelkleed, vaak ook andere kinderen die in de nabije gevarenzone zitten.... Dus dat is echt een no go! In dit geval is het dus ook zeker niet in het belang van het kind, de andere kinderen en de opvang.

Als er een kind ziek gebracht wordt, dan kan de gastouder daar dus ook ziek van worden. Voor alle ouders dus gelijk een opvangprobleem! De gastouder wordt bij ziekte van zichzelf niet uitbetaald! als een gastouder dus een week ziek is, houdt dat dus in dat ze een week inkomen mist. Heb je pech en ben je langer ziek, een griep kan ook 3 weken duren, dan heb je dus nog meer inkomen verlies. En net als iedereen, kan ook de gastouder dat niet missen. En ook al kan ze dat wel missen, het is niet wenselijk! Niemand zit te wachten op ziekte. Ook het gezin van de gastouder heeft daar dus last van. Als er door 1 ziek kind meerdere zieke kinderen komen en dus ook gebracht worden. Heeft de gastouder dus meerdere zieke kinderen in huis. Die allemaal op schoot willen en hun aandacht en verzorging. Doet de gastouder met liefde, maar is natuurlijk niet haalbaar. (ook met 1 ziek kind in huis is dit niet haalbaar) De kinderen krijgen dus niet de verzorging en aandacht die ze nodig hebben en die de gastouder wil geven. Het is dus ook zeker niet in het belang van de gastouder, de andere ouders en de kinderen.

Dus eigenlijk is het alleen in het belang van het werk van de ouders. Terwijl de kinderen echt het liefst bij hun eigen ouders zijn, in hun eigen bedje, hun eigen huis, hun eigen bank, maar vooral op schoot en hangen bij hun eigen vader of moeder.

Als ouders aangeven dat ze geen vrije dagen meer hebben.... tja.... dan hebben de ouders misschien toch te veel vrije dagen opgenomen. Met kinderen is het verstandig om wat speling te houden. Of als er aangegeven wordt dat je van je baas geen vrij krijgt..... dan is je baas in overtreding. Een ouder mag ten alle tijden zorgverlof opnemen. Maar ja... dat is wel onbetaald. Maar dat moet geen probleem zijn. Als de ouder een ziek kind brengt vind de ouder het ook ok dat de gastouder inkomen kwijt kan raken als ze ziek wordt door hun zieke kind. Dus onbetaald zorgverlof opnemen voor hun eigen kind zou geen issue moeten zijn.
Er is dus eigenlijk geen enkele reden om je oogappel niet thuis te houden bij ziekte.

Toch vangen gastouders de zieke kinderen op en brengen ouders de zieke kinderen gewoon. Want waar trek je de grens? Wanneer blijf je thuis voor je kind. En hoe vaak kan je thuis blijven voor je kind. Als je pech hebt is je kind elke maand wel een paar dagen ziek. Dus wanneer maak je de keus om thuis te blijven. Als je je kind in de ochtend brengt is het vaak nog niet heel ziek doordat het een nachtrust heeft gehad. Daardoor is de koorts ook gezakt of zelfs helemaal weg. Maar tegen een uur of 11 kun je er donder op zeggen dat de koorts er weer volop is. Maar ja, dan heeft de gastouder het kind al ontvangen. En dan bel je als gastouder de ouders niet meer. Het kind is er toch al en we zien wel hoe we de dag door komen. Hopen dat het veel slaapt. Dat is het best voor iedereen. Veel ouders geven bij het brengen aan dat kinderen niet fit zijn. Maar ja het speelt wel gewoon. Klopt. Kinderen zijn heel eerlijk ziek. Als ze zich maar even beter voelen gaan ze spelen. Maar het is de taak van de volwassenen om kinderen tegen zichzelf te beschermen en te zorgen dat de kinderen niet over hun grenzen heen gaan.

Elk kind is ook anders met ziekte. Over het algemeen hoop ik dat ouders in het belang van hun kinderen handelen. Sommige kinderen hebben er weinig last van dat het druk is bij de gastouder en doen hun ding en slapen heel veel. Dan is het niet zo'n probleem om op te vangen. Andere kinderen hebben wel veel last van de andere kinderen. Die doe je dus echt geen plezier om ze ziek bij de gastouder te brengen. Thuis gaat het dan misschien nog wel, maar daar hobbelen geen 5 of 6 kinderen rond.

Ik hoop dat de ouders ook om mij als gastouder denken. Een gastouder red zich over het algemeen overal mee. Maar is het echt haalbaar voor de gastouder om een ziek kind in huis te hebben. Eigenlijk is dat altijd nee... dat is eigenlijk niet haalbaar. Het belemmerd de hele opvang. Ik wil elke dag naar buiten. Dat gaat dan dus niet. Als ik steeds zieke kindjes op mijn schoot heb dan lijden andere kinderen daar dus onder met activiteiten. Als een gastouder naar school moet om kinderen op te halen is het natuurlijk voor de zieke geen doen om mee gesleept te worden. Zeker niet als je ook nog zelf moet lopen met je zieke lijfje. Maar de vervelendste bijkomstigheid voor een gastouder is het verlies van inkomen als de gastouder ziek wordt. Ik hoop dat ouders dat inzien en dus rekening mee houden.

Zeker tijdens periodes dat er vakanties aan komen hoop ik dat ouders ook denken om de andere gezinnen. Vakanties zijn het fijnst als iedereen fit is. En als een andere ouder een ziek kind brengt en jou kind wordt besmet dan baal je als een stekker..... dat beïnvloed je vakantie waar je zo naar uit kijkt en veel geld voor hebt betaald misschien.

Dus eigenlijk is een ziek kind brengen in niemands belang. Alleen de werkgever van de ouders heeft er belang bij. En toch vangen de gastouders de zieke kinderen op en brengen de ouders hun zieke kind gewoon.

Een dilemma voor de gastouder dus. Want wanneer trek je je grens. Wanneer zeg je tegen een ouder; "je kan je kind niet brengen" of  "ik heb liever dat je de kleine ophaalt" of  "je staat hier wel voor mijn deur en ik vind het heel vervelend, maar neem maar weer mee naar huis, want ze/hij is ziek"
Dat doen gastouders dus niet. Daar zit ook aan vast dat ouders tijdens de ziekte van hun kinderen gewoon door moeten betalen. Dus wanneer zeg je als gastouder dat een kind te ziek is om in jou opvang te zijn. Eigenlijk ga je er ook vanuit dat de ouders hun verantwoordelijkheid nemen als een kind ziek is en de goede keus maken in het wel of niet brengen naar de opvang. Als gastouder ga je er ook vanuit dat de ouder alle voors en tegens heeft overwogen en het welzijn van hun kind voorop heeft gezet in de keus om het kind naar de opvang te brengen. Je gaat er vanuit dat de ouder ook om het welzijn van de andere kinderen en ouders en de gastouder heeft gedacht, want anders zou het wel heel egoïstisch zijn toch. Als gastouder ga je er vanuit dat de ouder hun kind brengt omdat ze er over nagedacht hebben of het haalbaar is voor hun kind en hun kind goed kennen en niet zo hard zijn dat ze hun doodzieke kind ten koste van alles en iedereen, maar vooral in het nadeel van hun kind, naar de opvang brengen, omdat er gewerkt moet worden..... Als gastouder ga je er vanuit dat de ouder goed heeft ingeschat dat als het kind gebracht wordt het kind mee kan draaien in de opvang.

Gelukkig zijn er vele ouders die altijd in het welzijn van hun kind handelen en er gewoon voor hun kinderen zijn met ziekte. Of kunnen een opa en oma regelen die bij de kleine zieke komen oppassen.
Maar niet voor alle ouders is dit voorrecht weggelegd....
Gelukkig hebben ze dan hun gastouder.......